טיפול פסיכודינמי לבעיות נפשיות


טיפול פסיכודינמי לבעיות נפשיות

תחת המושג "טיפול דינמי", קיימת היום מטריה רחבה של תפיסות וגישות תאורטיות שהתפתחו מהפסיכואנליזה.
ההנחה התיאורטית הבסיסית של גישות אלו היא שנפש האדם בנויה מרמה מודעת ומרמה לא מודעת. חיינו
היומיומיים - בריאות נפשית ומצוקה רגשית - קשורים למערכת אמונות, תהליכי חשיבה, וחוויות רגשיות שמקורם בעבר ו"מאוחסנים" בנפש, לרוב מחוץ למודעות שלנו.

בטיפול פסיכודינמי, בודקים המטפל והמטופל מהם הגורמים המודעים והלא-מודעים שמייצרים ו/או משמרים את המצוקה של המטופל. בדיקה זו וגילוי "הנקודות העיוורות" של המטופל עוזרים לו להכיר את עצמו טוב יותר, לחוש יותר בשליטה, ולשנות דפוסי התנהגות שמקשים עליו.

בטיפול פסיכודינמי יש מקום להווה ולעבר, לעירות ולשינה, לחשיבה ולרגשות, לחוויות בינאישיות ולפנטזיות פרטיות. כל זאת במטרה להרחיב ולגבש את יחסיו של המטופל עם עצמו ועם אחרים.