מיהו פסיכולוג קליני


מיהו פסיכולוג קליני
עפ"י חוק הפסיכולוגים תשל"ז, 1977, פסיכולוג הוא אדם בעל תואר "מוסמך" (MA) או תואר גבוה ממנו שהוענק
לו ממוסד המוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח. לאחר לימודיו הפורמליים,
פסיכולוג קליני מתמחה במשך ארבע שנים באבחון ובטיפול של מגוון מצבים נפשיים כגון חרדה, דיכאון, והפרעות
באישיות, כמו גם לקויות ופסיכופתולוגיה קשה. לאחר סיום ההתמחות, הפסיכולוג הקליני עובר מבחן הסמכה/
מומחיות ע"י משרד הבריאות.